Groep 1/2C

Welkom bij de oranje vlinders, groep 1/2C!

In de oranje vlinders zitten 25 kinderen, hiervan zitten 12 kinderen in groep 2 en 13 kinderen in groep 1. In de loop van het jaar komen hier nog nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij. Wij hebben op alle dagen les van juf Julie.

Naast het spelen en werken in de klas en het buiten spelen, hebben wij ook kringen in de klas. Dit betekent dat wij in de kring activiteiten en/of les krijgen. Dit kan rekenen, taal, kanjertraining of Engels zijn. Ja jullie lezen het goed, wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Wij doen spelletjes en leren liedjes in het Engels.

In onze klas wordt ook veel aandacht besteed aan kanjertraining. De belangrijkste kanjerregels in onze klas zijn:

  1. Wij vertrouwen elkaar.
  2. Wij helpen elkaar.
  3. Niemand speelt de baas.
  4. Niemand lacht uit.
  5. Niemand blijft zielig.
Tot ziens in de oranje vlinders!

 

 

 

 

 

 

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep