Groep 7A

Welkom in groep 7A! Wat leuk dat je even bij ons komt kijken. In groep 7A zitten 19 leerlingen en juf Annemiek is er 5 dagen in de week.

Ons lokaal zit boven de gymzaal “Welgelegen”. Het lokaal is erg ruim, hierdoor hebben wij genoeg ruimte om te spelen of om een rustig plekje te zoeken tijdens het werken. Naast rekenen, taal en spelling hebben wij ook Engels, natuur en Nieuwsbegrip op het programma staan. Tijdens de momenten van taakwerk werken wij zelfstandig, je kunt dan zelf kiezen met welk werk je begint. Omdat het belangrijk is om te leren plannen, is het in groep 7 verplicht om een agenda te gebruiken. De juf schrijft elke week op het bord de belangrijke dingen zoals toetsen of de inlevermomenten van het huiswerk. Deze dingen moet je zelf in de agenda schrijven, zodat je niet vergeet het huiswerk op tijd in te leveren. Ook leren de leerlingen al een beetje plannen. Door het gebruik van de agenda stimuleren wij de verantwoordelijkheid van de leerlingen. Iedere week is er huiswerk van bijvoorbeeld Nieuwsbegrip of het oefenen van werkwoordspelling en rekenen.

Het is erg belangrijk dat je de tafels tot en met 20 op tempo kent. Wij oefenen hiervoor meerdere keren per week. Wij proberen binnen 1 minuut zoveel mogelijk tafels op te schrijven, door het kennen van de tafels wordt het uitrekenen van de grotere sommen makkelijker. Daarnaast is het prettig om Engelse woorden, zinnen en grammatica te kennen. Engels is tegenwoordig een hele belangrijke taal. Wij hebben daarom twee keer in de week het vak Engels. Tijdens de lessen wordt er zoveel mogelijk Engels gesproken. Dit is soms best spannend, maar het gaat steeds beter!

Groep 7 doet mee aan het verkeersexamen, het is belangrijk om hiervoor alle verkeersregels te kennen zodat je veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Minimaal twee keer in de week hebben wij een les verkeer. Wanneer de datum van het verkeersexamen bekend is, wordt hierover meer informatie verspreid.

Ook leren wij hoe wij werkstukken moeten maken en hoe wij PowerPoint presentaties kunnen maken. Dit kunnen wij gebruiken bij de boekbespreking of bij de spreekbeurt. Minimaal twee keer in de week hebben wij Kanjertraining. Bij deze training leren wij hoe wij op de juiste manier voor onszelf op kunnen komen, de sfeer in de klas goed kunnen houden of verbeteren. Kanjertrainingen zijn leuk, maar soms ook spannend. Vaak worden er situaties uitgespeeld door de leerlingen. Hierbij worden de verschillende petten die bij de Kanjertraining horen ingezet. Op vrijdagmiddag hebben wij een blokuur gymnastiek. Samen met de andere groep 7 gebruiken wij twee zalen van de gymzaal. Meester Frank geeft ons ook gymles. In de ene zaal oefenen wij veel met spel, in de andere zaal staan toestellen klaar. Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij onze “gruit-dag”, op deze dag eten wij in de ochtend groente of fruit. Je bent van harte uitgenodigd wanneer er vragen zijn of als je een kijkje wilt nemen in onze klas!

Groetjes van groep 7A!

 

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep