Groep 6A

Welkom in groep 6A!

Wat leuk dat je even bij ons komt kijken.
In groep 6A zitten 22 gezellige leerlingen. Juf Annemiek is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Om de week zijn juf Eva en juf Sharon in de groep.

Wij werken met het continurooster, de schooldag begint om 8.30 uur en wij gaan om 14.00 uur naar huis. Wij lunchen in de klas bij onze eigen juf en wij kijken tijdens het eten naar het Jeugdjournaal.

Wekelijks maken wij het huiswerk van woordenschat op www.nieuwsbegrip.nl. De teksten van woordenschat gaan over de onderwerpen die wij in de klas bespreken. Extra leerzaam dus!

Deze weken werken wij hard aan het maken van ons werkstuk. Elke dinsdagmiddag staan de computers in het hoofdgebouw tot onze beschikking. Over een paar maanden gaan de kinderen hier ook spreekbeurten over houden. Wij kijken ontzettend uit naar alle mooie verhalen.

De Kanjertraining vinden wij erg leuk en leerzaam. Tijdens deze training leren wij hoe wij op de juiste manier voor onszelf kunnen opkomen, elkaar vertrouwen, de sfeer in de klas goed kunnen houden of de sfeer in de klas kunnen verbeteren. Wij doen leuke oefeningen waarbij het samenwerken en het vertrouwen in elkaar belangrijk zijn.

De woensdagmiddagen zijn altijd gezellig. Wij hebben dan onze cultuurmiddag. Het leukste is als wij zelf kunstenaar mogen zijn en de mooiste dingen mogen bedenken en uitvoeren!

Op maandag en donderdag hebben wij gymnastiek in de gymzaal onder ons lokaal.
Ook hebben wij op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit; op deze dagen eten wij in de ochtendpauze groente of fruit. Elke week is het een verrassing wat wij voor groente of fruit krijgen.

Je bent van harte uitgenodigd wanneer er vragen zijn of als je een kijkje wilt nemen in onze klas!

Groetjes namens alle kinderen uit groep 6A

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep