Groep 6A

Een nieuw schooljaar en een nieuw klaslokaal! Groep 6A is fijn begonnen in een mooi nieuw lokaal.

In de klas hebben we de ruimte om zelfstandig te werken. Maar ook in de hal bij het lokaal zijn rustige werkplekken.

Elke ochtend starten we op de laptop met spelling of we gaan stillezen. Daarna gaan we aan de slag met technisch lezen, rekenen, taal en spelling. Begrijpend lezen is ook een belangrijk vak, net als de kanjerles. We luisteren naar de verhalen en we doen allerlei kanjerspelletjes zodat we elkaar nog beter leren kennen en begrijpen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer vakken in groep 6, in de middag zijn we o.a. bezig met aardrijkskunde (topografie!) geschiedenis, natuur, de creatieve vakken, Engels en verkeer. We zijn gestart dit schooljaar met 3 juffen. Juf Amber doet haar eindstage in onze groep.

Juf Anouk en juf Lisa hebben samen met haar heel veel zin in dit nieuwe schooljaar! We houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte via Parro, maar natuurlijk kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor een (telefonisch) gesprek.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep