Onderwijs op maat/Plusonderwijs

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging ervaren. We geven les op ten minste drie verschillende niveaus. Kinderen die het nodig hebben, krijgen extra instructie in de groep. 

In onze missie/visie is beschreven dat wij het belangrijk vinden om leerlingen uit te dagen hun talenten te ontwikkelen en dat wij ondersteuning bieden wanneer dit nodig is. Dit kan wanneer uw kind moeite heeft met iets maar natuurlijk ook wanneer uw zoon/dochter juist wat meer aankan dan de reguliere lesstof. Wanneer leerkrachten vermoeden dat een leerling wat meer aankan, wordt dit besproken met u als ouder, interne begeleiding en de meerbegaafdheidsspecialist, Stephanie Scheiders.

Er zijn diverse uitdagende materialen aanwezig bij ons op school, speciaal voor leerlingen die bovengemiddeld presteren. Omdat wij het belangrijk vinden dat ieder kind zoveel mogelijk binnen de eigen groep blijft, worden deze leerlingen door de eigen leerkracht begeleid wanneer zij werken aan bijvoorbeeld Acadin, Rekentijgers of Sterrenwerk Taal. Samen met u en uw kind kijken we naar de best passende begeleiding.

De dagelijkse ondersteuning van de leerkracht bij het uitvoeren van onderwijs op maat in de klas wordt vormgegeven door de intern begeleider. Zij is ook de schakel tussen de leerkracht en eventuele externe ondersteuning. Dit gaat natuurlijk altijd in intensief overleg met de ouder.

 

 

 

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep