Sociale ontwikkeling

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. We oefenen daarom twee keer per week met behulp van gesprekken en praktisch handelen hoe we met elkaar omgaan. In de eerste periode besteden we ook aandacht aan groepsvorming.

Kanjertraining

Vanaf schooljaar 2016/2017 krijgen alle leerlingen Kanjertraining, die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen en dat komt uiteindelijk de schoolprestaties ten goede. 

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep