Aanmelden

U wilt uw kind aanmelden voor onze school? Dank u wel voor het vertrouwen in ons onderwijs.

Veel ouders kiezen bewust voor de Hertog van Gelre school.
Gezien de grote belangstelling kunnen wij nog maar een beperkt aantal kinderen inschrijven.
Voor het schooljaar 2018-2019 geldt dat er geen nieuwe leerlingen meer geplaatst kunnen worden in de kleutergroepen
Voor zij instroom in een van de hogere groepen geldt dat dit altijd in overleg plaats vindt, afhankelijk van de grootte van de betreffende groep en de onderwijsbehoefte van uw kind.
Uiteraard zijn leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 van harte welkom. Heeft u vragen, wij zijn altijd bereid deze te beantwoorden.

U kunt de locatiedirecteur bij voorkeur mailen: directie@hertogvgelre.nl. De locatiedirecteur belt u dan zo spoedig mogelijk op. U kunt ons ook bereiken via (055) 366 52 98.

Lees meer in het hoofdstuk ‘Aanmelden’ in de schoolgids

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep