Hulpouders

Elke groep heeft twee contactouders. Zij ondersteunen de leerkracht bijvoorbeeld bij groepsactiviteiten, excursies en de verjaardag van de leerkracht. Ook helpen ouders regelmatig bij incidentele activiteiten.

 • Ouderraad
  Is betrokken bij allerlei activiteiten, feesten en vieringen door het hele jaar heen. Zij worden hierbij ondersteund door andere ouders.
 • Andere hulp
  • Ouders bieden hulp bij het Estafette lezen, bij de werkstukkenles waarbij kinderen hun werkstuk verwerken op de computer, bij de handenarbeid- en technieklessen. Er is een werkgroep ‘aankleding school’ die de ramen van de school voorziet van afbeeldingen in verschillende thema’s.
  • Als een groep met een project bezig is, doen wij ook regelmatig een beroep op de ouders, bijvoorbeeld in groep 5 voor het Hap en Stap project in het kader van gezond eten en goed bewegen. Een aantal ouders zit in de redactie van onze schoolkrant ‘de Klaroen’.
  • Ouders van leerlingen van groep 8 worden gevraagd mee te gaan op kamp als leiding en ze kunnen hun hulp aanbieden bij het instuderen van de musical en voor andere werkzaamheden daaromheen.
  • Op dit moment zijn er twee ouders die als conciërge op school werken.
 • Medezeggenschapsraad
  In de MR zitten ouders die actief betrokken zijn bij het beleid van onze school.

Mocht u enthousiast zijn geworden en uw hulp willen aanbieden, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of een mailtje sturen naar info@hertogvgelre.nl.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep