MR & GMR

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor drie jaar benoemd. De medezeggenschapsraad geeft advies, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar van harte welkom!

De medezeggenschapsraad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd. Het mailadres van de MR is
mr.hvang@gmail.com.

Hieronder treft u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Hertog van Gelre aan over het schooljaar 2017/2018.
De MR kwam vijf keer bijeen in het schooljaar 2017/2018, het eerste overleg is geannuleerd omdat deze viel op een stakingsdag (5 oktober 2017)

Jaarverslag MR Hertog van Gelre 2017 – 2018

Reglementen

MR Huishoudelijk reglement

MR Reglement

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep