Groene vlinders 1/2C

Welkom bij de groene vlinders, groep 1/2C,

Hoe zien de dagen bij de groene vlinders eruit?

In de groene vlinders zitten dit schooljaar 27 kinderen, er zitten 15 kinderen in groep 2 en 12 kinderen in groep 1. In de loop van het jaar komen hier nog nieuwe kinderen bij. Op maandag t/m donderdag hebben we les van juf Nienke en op vrijdag van juf Lisa.

Dagopening, kringmomenten en Kanjer

Elke ochtend starten we de dag met zingen van het dagenlied. We benoemen welke dag het is en welke kleur hierbij hoort. Ook kijken we wat we op deze dag gaan doen, buitenspelen, fruit eten, spelen/werken of reken- en taalopdrachten in de kring. Hierbij leren wij spelenderwijs getal(symbolen) en letters. Naast deze lessen wordt er ook aandacht besteed aan Engels. We zingen liedjes over bv. kleuren en de dagen van de week.

Kanjertraining staat ook wekelijks centraal. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan de verbinding binnen de groep en deze te vergroten, waardoor een veilige sfeer kan ontstaan.

De belangrijkste kanjerregels in onze klas zijn:

1.Wij vertrouwen elkaar

2.Wij helpen elkaar

3.We werken samen

4.We hebben plezier

5.We doen mee

 

Spelen en werken

Tijdens dit moment kunnen de kinderen een activiteit kiezen via het bord. Hierop staan o.a. een huishoek, lego, de bouwhoek, constructiemateriaal, kleien, de zandtafel, de winkel, tekenen, knutselen en de Ipad. Onder deze tijd vindt ook een kleine kring plaats waarin aandacht wordt besteed aan een spelletje of een werkles.

Bewegingsonderwijs

Dagelijks spelen we twee keer buiten met materiaal voor in de zandbak en kunnen de kinderen kiezen voor een fiets of een kar.

Gymmen doen we op dinsdag en vrijdag in het speellokaal. Tijdens deze lessen klimmen en klauteren we of spelen we een zang of tikspel.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep