Groep 4A

Welkom in groep 4A

Wat is het fijn om in groep 4A te zitten. We zijn met 25 kinderen, dus hebben heerlijk de ruimte om in een groepje te werken of aan een van de groepstafels. Elke dag leren we weer nieuwe dingen met rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. 

Maandag en dinsdag is juf Paula er altijd en op donderdag en vrijdag is juf Selma er.De woensdag wisselen de juffen om, de ene keer juf Paula en de andere keer juf Selma.

Op de dinsdag en vrijdag gymmen we altijd samen met de groepen 4. Daar leren we allemaal spelletjes, doen een teamspel of een oefening op de toestellen. 

Woensdag, donderdag en vrijdag is het ‘gruitdag’. Dan eten we rond 10.00 groente of fruit. Natuurlijk mag dat op maandag of dinsdag ook! 

Wij krijgen Kanjertraining in de klas waarbij we vertrouwensoefeningen doen, luisteren naar de verhalen over Max en de klas en oefeningen doen met de petten. Wij willen allemaal kanjers zijn in groep 4 en dragen dan ook graag de witte pet! Ook staan we voor elkaar klaar en helpen we elkaar graag. 

Wanneer je eens langs ons lokaal loopt, kom dan gerust even binnen! 

Groetjes van alle kanjers van groep 4A en hun juffen.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep