Groep 6B

Welkom in groep 6B!

Wij zijn een gezellige, enthousiaste klas met 25 kinderen. We houden van kletsen, buitenspelen en zijn lief en behulpzaam. We hebben de hele week les van meester Jesse en zitten in het bijgebouw.

Elke dag starten we met stillezen. Daarna krijgen we vakken als rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal. ’s Middags krijgen we ook vakken zoals Faqta, handvaardigheid, muziek, verkeer, kanjertraining en Engels. Elke dinsdag hebben we ook nog een blokuur gym van onze gymmeester Jesse.

We zijn het jaar goed gestart met behulp van de gouden weken, waarin we veel spelletjes en oefeningen hebben gedaan gericht op groepsvorming en samenwerken. We kunnen al erg goed samenwerken en daar zijn wij trots op.

We hebben veel zin om er samen een geweldig schooljaar van te maken.

Groetjes,

Groep 6B

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep