Groene vlinders (1/2D)

Welkom bij de groene vlinders, groep 1/2D,

Hoe zien de dagen bij de groene vlinders eruit?

In de groene vlinders zitten dit schooljaar 22 kinderen, er zitten 13 kinderen in groep 2 en 9 kinderen in groep 1. In de loop van het jaar komen hier nog nieuwe kinderen bij. Op maandag t/m donderdag hebben we les van juf Nienke en op vrijdag van juf Lisa.

Dagopening, kringmomenten en kanjer

Elke ochtend starten we de dag met zingen van het dagenlied. We benoemen welke dag het is en welke kleur hierbij hoort. Ook kijken we wat we op deze dag gaan doen, buitenspelen, fruit eten, spelen/werken of reken- en taalopdrachten in de kring. Hierbij leren wij spelenderwijs getal(symbolen) en letters. Naast deze lessen wordt er ook aandacht besteed aan Engels. We zingen liedjes over bv. kleuren en de dagen van de week.

Kanjertraining staat ook wekelijks centraal. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan de verbinding binnen de groep en deze te vergroten, waardoor een veilige sfeer kan ontstaan.

De belangrijkste kanjerregels in onze klas zijn:

1.Wij vertrouwen elkaar

2.Wij helpen elkaar

3.We werken samen

4.We hebben plezier

5.We doen mee

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep