Groene vlinders (1/2D)

Welkom bij de groene vlinders, groep 1/2D,

Hoe zien de dagen bij de groene vlinders eruit?

In de groene vlinders zitten 24 kinderen, er zitten 15 kinderen in groep 2 en 9 kinderen in groep 1. In de loop van het jaar komen hier nog nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij. Wij hebben op alle dagen les van juf Nienke.

Dagopening, kringmomenten en kanjer

Elke dag zeggen we goedemorgen tegen elkaar en zingen het dagenlied. Dit liedje kunnen wij ook al heel goed in het Engels zingen. We benoemen welke dag het is en welke kleur hierbij hoort. Ja jullie lezen het goed, wij kunnen al Engels.

Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. De kinderen leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen. Naast Engels doen we ook reken- en taalopdrachten in de kring. Hierbij leren wij spelenderwijs getal(symbolen) en letters.

In onze klas wordt ook veel aandacht besteed aan kanjertraining. De belangrijkste kanjerregels in onze klas zijn:

1.Wij vertrouwen elkaar

2.Wij helpen elkaar

3.We werken samen

4.We hebben plezier

5.We doen mee

 

Spelen en werken

Met behulp van het kiesbord kunnen de kinderen verschillende activiteiten kiezen. Elk thema is er een nieuwe themahoek. Er wordt graag gespeeld in de huishoek, de bouwhoek, met constructiemateriaal en met de zandtafel. Ook wordt er gewerkt aan tafel. Hier oefenen de kinderen hun motoriek door te kleuren, verven, vouwen, knippen en te scheuren. We hebben veel verschillende werkjes in onze reken- en taalkast, hier kunnen de kinderen zelfstandig mee aan de slag.

Bewegingsonderwijs

Iedere dag spelen we twee keer buiten. In onze schuur is van allerlei materiaal te vinden waarmee op het plein of in de zandbak gespeeld kan worden. Iedere week gaan we twee keer gymmen in onze eigen gymzaal. Dit is op dinsdagmiddag en vrijdagochtend. We klimmen, klauteren en doen zang-, dans- en tikspelletjes.

Wij hebben er veel zin in gaan er een gezellig schooljaar van maken.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep