Groep 6A

Een nieuw schooljaar en een nieuw klaslokaal!

Groep 6A is fijn begonnen in een mooi nieuw lokaal. In de klas hebben we de ruimte om zelfstandig te werken. Maar ook in de hal bij het lokaal zijn rustige werkplekken. Elke ochtend starten we bij binnenkomst met stillezen. Daarna gaan we aan de slag met technisch lezen, rekenen, taal en spelling. Begrijpend lezen is ook een belangrijk vak, net als de Kanjerles. We luisteren naar de verhalen en we doen allerlei kanjerspelletjes zodat we elkaar nog beter leren kennen en begrijpen. Natuurlijk zijn er nog veel meer vakken in groep 6. In de middag zijn we o.a. bezig met aardrijkskunde (topografie!), geschiedenis, natuur, de creatieve vakken, Engels en verkeer. Op dinsdag hebben we gym in de gymzaal. We zijn dit schooljaar gestart met 3 juffen; juf Imke, juf Brigitta en juf Lisa. Wij hebben zin in dit jaar!

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep