Peutergroep

De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang volgden elkaar in de afgelopen jaren in een rap tempo op.
De Hertog van Gelre en MAM’s Kinderopvang zijn van mening dat het belangrijk is in dit proces actief mee te bewegen.
De Hertog van Gelre en MAM’s Kinderopvang hebben afgesproken de krachten te bundelen ten einde gezamenlijk een kindgericht, resultaatgericht en marktgericht aanbod te realiseren.
MAM’s Kinderopvang biedt samen met de Hertog van Gelre de ‘Peuterkamer’ aan.
De tijden van de Peuterkamer sluiten aan op de schooltijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.
Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom bij onze Peuterkamer.
De peuters volgen het dagprogramma samen met hun eigen MAM’s specialist die hen de activiteiten op gedifferentieerd niveau aan zal bieden.
Wanneer zij eraan toe zijn, zullen de peuters stapsgewijs daadwerkelijk meedraaien met onderdelen van het programma van de kleuterklas.
Door deze innovatieve samenwerking kunnen we de peuters de leeromgeving van de basisschool bieden.
Deze rijke omgeving zal hen stimuleren in hun ontwikkeling, zodat ze goed kunnen presteren en de aansluiting op de basisschool zo optimaal mogelijk verloopt.
De Hertog van Gelre en MAM’s hebben overleg over het inhoudelijke aanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn vanaf de Peuterkamer tot en met groep 8.
De kinderen uit de Peuterkamer staan ingeschreven bij MAM’s Kinderopvang.

Als uw kind naar de Peuterkamer gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt op de site:
www.toeslagen.nl een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.
Mocht u uw kind willen opgeven voor de Peuterkamer, dan kunt u dat doen via
het inschrijfformulier op onze website. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een e-mail sturen naar
hertogvangelre@mamskinderopvang.nl

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep