Huiswerk

In alle groepen van onze school krijgen de leerlingen wel eens een opdracht mee naar huis, bijvoorbeeld om iets te verzamelen binnen een thema en dat mee te nemen naar school. Gaandeweg krijgt de leerling steeds vaker een opdracht mee naar huis.

Vanaf groep 3 oefenen de leerlingen letters en woordjes. Ook worden ze gestimuleerd om veel te lezen.

In groep 4 krijgen de leerlingen de ‘ik doos’ mee. Deze wordt thuis gevuld en op school houden ze een kleine presentatie. Het eerste begin van een spreekbeurt. Ook gaan de dicteewoorden al geregeld mee en wordt er geoefend met de tafelsommen.

Vanaf groep 5 wordt echt gesproken over huiswerk. “Werk dat je thuis moet maken of leren.” Hierbij kan men denken aan de dicteewoorden, voorbereiden en oefenen van een leeskring/spreekbeurt, leren van de tafelsommen, enz.

In de groepen 6, 7 en 8 worden het maken van huiswerk en het leren van toetsen steeds verder uitgebouwd. Deze opbouw is vastgelegd in een document en wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dit gebeurt in de bovenbouwvergadering.

In het begin van groep 8 krijgen de leerlingen elke week een huiswerkopdracht mee. Het leren van de toetsen staat daar los van. Aan het eind van groep 8 zitten de leerlingen op meerdere opdrachten per week.

De huiswerkopdrachten worden samen met de leerlingen in hun agenda genoteerd. In groep 7 gebeurt dit ook al incidenteel. Door het stimuleren van agendagebruik, plannen van huiswerk en meerdere huiswerkopdrachten, proberen wij de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en zich verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen werk.

huiswerkflyer augustus 2020 Hertog van Gelre

 

 

 

 

 

 

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep