Peuteractiviteiten

De Hertog van Gelre werkt nauw samen met de peuteropvang die ook op het terrein van onze school gevestigd is. We gebruiken dezelfde lesmethode, waardoor er een doorlopende lijn van peuteropvang naar school is.

De peuters sluiten regelmatig aan in de kleuterklas en eens per week spelen de peuters en kleuters samen buiten. Ze worden op dat moment begeleid door een leerkracht van onze school en een pedagogisch medewerker van de opvang. Op deze manier werken we aan een optimale overgang van peuteropvang naar school.

De komende jaren zal het verder uitdiepen van de samenwerking één van de pijlers van ons onderwijs zijn.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep