Missie en visie

De Hertog van Gelre is een open katholieke basisschool aan de rand van de wijk Zevenhuizen/ Welgelegen in Apeldoorn. We hechten veel waarde aan een goede sfeer en vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor verschillen tussen mensen.

Tijdens onze lessen laten wij kinderen hun eigen kracht ervaren en stimuleren wij hen op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen. We maken gebruik van moderne lesstof en leermiddelen, waarmee uw kind zoveel mogelijk leert op zijn eigen niveau.

Dit vinden wij belangrijk

Uw kind een fijne en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd bieden, dat is onze missie. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo opgebouwd dat alle kinderen:

  • uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen
  • extra ondersteuning krijgen als dat nodig is
  • op hun eigen niveau les krijgen
  • alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn
  • respect hebben voor verschillen tussen mensen
  • vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT 
  • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8
  • les krijgen van  gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep