Formulieren en protocollen

Hieronder vindt u een aantal belangrijke formulieren,  beleidsplannen en protocollen.

Verzuimprotocol

Richtlijnen foto’s en publicatie beeldmateriaal

Beeldcoaching

Schoolveiligheidsplan VOG 2019-2023

Kanjerbeleid Hertog van Gelre 2022-2023

Sociale Veiligheid Protocol Kanjertraining mei 2019

Protocol medicijnverstrekking is op te vragen bij directie (Willemien Vermaning).

 

 

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep