Scholen op de kaart

De Hertog van Gelre is transparant en open over de resultaten. Daarom vindt u informatie en cijfers over onze school op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt u onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk gemiddelde.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep