Rekenonderwijs

Met Sprongen Vooruit
Het team heeft de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’ gevolgd. We zetten zoveel mogelijk materialen in tijdens de rekenlessen.
Hierdoor zijn wij vanaf heden een gecertificeerde Met Sprongen Vooruit school.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep