Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren.

Voor schooltijd mag u altijd kort iets doorgeven aan de leerkracht. Ook bent u na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we graag een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

  • startgesprekken aan het begin van ieder schooljaar
  • oudergesprekken, vier keer per jaar (waarvan twee keer facultatief)
  • ouderavonden
  • rapport, twee keer per jaar
  • jaarkalender
  • maandelijkse e-mailnieuwsbrief
  • Parro
  • social media, u kunt ons volgen op Facebook en Twitter

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leuke dingen beleven samen met hun ouders en de school. Daarom organiseren wij de Hertogshow. U ontvangt een uitnodiging voor de voorstelling met een optreden van uw eigen kind. Ook organiseren wij meerdere keren per jaar een Kijkmoment, u wordt dan uitgenodigd om in de klas van uw kind te komen kijken naar (een deel van)  een les.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep