Hulpouders

Wij vinden het belangrijk dat onze ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling en leerresultaten van hun kind. Een open en laagdrempelig communicatie met wederzijds respect zijn voor ons belangrijke speerpunten. Graag willen wij onze ouders actief betrekken bij ons onderwijs d.m.v.  verschillende activiteiten en contactmomenten in een schooljaar.
Elkaar ondersteunen en met elkaar samenwerken staat centraal.
 • Contactouders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Elke groep heeft twee contactouders. Zij ondersteunen de leerkracht bijvoorbeeld bij groepsactiviteiten, excursies en de verjaardag van de leerkracht. Ook helpen ouders regelmatig bij incidentele activiteiten.
 • Ouderraad
  De ouderraad is betrokken bij allerlei activiteiten, feesten en vieringen door het hele jaar heen. Zij worden hierbij ondersteund door andere ouders.
 • Andere hulp
  • Ouders bieden hulp bij het Estafette lezen, bij de werkstukkenles waarbij kinderen hun werkstuk verwerken op de computer, bij de handenarbeid- en technieklessen.
  • Als een groep met een project bezig is, doen wij ook regelmatig een beroep op de ouders.
  • Ouders van leerlingen van groep 8 worden gevraagd mee te gaan op kamp als leiding en ze kunnen hun hulp aanbieden bij het instuderen van de musical en voor andere werkzaamheden daaromheen.
 • Medezeggenschapsraad
  In de MR zitten ouders die actief betrokken zijn bij het beleid van onze school.

Mocht u enthousiast zijn geworden en uw hulp willen aanbieden, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of een mailtje sturen naar info@hertogvgelre.nl.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep