MR & GMR

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor drie jaar benoemd. De medezeggenschapsraad geeft advies, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar van harte welkom!

De medezeggenschapsraad geeft advies, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. Zes keer per jaar komt de raad bijeen om te vergaderen over bijvoorbeeld: passend onderwijs, verkeersveiligheid of het sociale klimaat binnen de school. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Dit schooljaar bestaat de MR uit:

Ouders:

Roderick Bouwers (voorzitter)

Peter Koster

Mili Beltrán Vigo

Marjolein Zentgraaf

Personeel:

Eugenie Spitzen

Iris Bonekamp

Liselotte Tolhoek

Anouk Nielen

Wilt u contact opnemen met de MR om ideeën te delen of notulen in te zien? Dit mag u altijd doen door te mailen naar: mr@hertogvgelre.nl

We zijn als MR ook vertegenwoordigd tijdens de vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd en worden bovenschoolse zaken besproken. Het doel van de GMR is om de stichting te optimaliseren.

Hieronder treft u het jaarverslag van de Hertog van Gelre over het schooljaar 2019-2020.

Reglementen

MR Huishoudelijk reglement

MR Reglement

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep