Anti-pestcoördinator

In het kader van de Wet Veiligheid op school wordt van elke basisschool verwacht dat zij een pestcoördinator heeft.  
Elke leerling en ouder kan pesten melden bij deze anti-pestcoördinator. De pestcoördinator zal wel altijd vragen of het pesten in eerste instantie gemeld is bij de groepsleerkracht. Die is en blijft op onze school de eerste persoon en verantwoordelijke. 
 
Op onze school is de anti-pestcoördinator juf Eline Bevers, tevens intern begeleider. Juf Eline is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. U kunt bij haar binnenlopen of een afspraak maken via e.bevers@veluwseonderwijsgroep.nl.

 Haar kantoor zit tussen de lokalen van groep 4b en 5a aan de overkant van de gang.

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep