locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"De Hertog is de allerleukste school van Nederland!"

- Iris

"We schrijven veel. Dat vind ik leuk, want ik houd van schrijven."

- Sophie

"We treden soms op in de Hertogshow. Dat is superleuk."

- Sienna

"Mijn leukste vak? Taakwerk, want dan mag je samenwerken."

- Kenji

"Het is hier superleuk, omdat je vriendjes maakt en veel leert."

- Mats

""Elke woensdag hebben we fruitdag en de pauzes zijn gezellig."

- Kelvin

"Ik vind het leuk dat je in groep 8 met een iPad mag werken."

- Bart

"Alle juffen staan altijd voor je klaar!"

- Liza

"Als je ADHD hebt, kunnen de juffen daar goed mee omgaan."

- Emma

"Een superleuke school, mijn lievelingsvak is spelling."

- Zoë

"Ik vind de juffen op de Hertog lief."

- Tim

"Het is hier heel leuk en mijn lievelingsvakken zijn gym en tekenen."

- Shania

"Er wordt hier niet gepest en op het schoolplein gaat het best."

- Ilse

"De juffen zijn duidelijk, maar heel lief."

- Dionne
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 366 52 98

Zo kan het zijn

Thijs heeft enorm veel zin in vandaag. De eerste dag in groep 1. Hij is al vijf keer komen wennen op school, maar vandaag begint hij echt! Thijs doet nog even een spelletje, de juf helpt hem daarbij. Dan is het tijd om papa en mama uit te zwaaien. Thijs gaat in de kring zitten naast Eva. Zij zit in groep 2 en vertelt dat ze straks naar gym gaan. Maar eerst is het tijd voor het kringgesprek. Thijs mag vertellen wat hij in het weekend heeft gedaan. Juf vertelt een mooi verhaal. Daarna hebben ze gymles in de speelzaal. Vandaag gaan ze klimmen en koprollen. Na de gymles mag Thijs samen met Jip op de touchscreen in de klas. Dat is leuk.
Samen spelen ze een spelletje in het Engels. Om 12.00 uur komt mama Thijs ophalen. Wat is de ochtend voorbijgevlogen!

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op de Hertog van Gelre Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Daarom willen we al onze leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. Zij doen bijvoorbeeld spelletjes op de computer, waardoor zij spelenderwijs de letters en cijfers leren kennen. In de hogere groepen leren kinderen informatie op te zoeken op internet en maken zij presentaties in PowerPoint en Prezi. Ook maken wij gebruik van software waarmee kinderen echt op hun eigen niveau kunnen werken en waardoor onze leerkrachten direct inzicht hebben in welke mate leerlingen de lesstof beheersen. Zij kunnen dan direct bijsturen als dat nodig is. 

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij daarom extra hard aan groepsvorming. Vanaf het schooljaar 2016/2017 krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’. Die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen en dat komt uiteindelijk de schoolprestaties ten goede. 

Peuteractiviteiten

De Hertog van Gelre werkt nauw samen met de peuteropvang die in ons schoolgebouw gevestigd is. We gebruiken dezelfde lesmethode, waardoor er een doorlopende lijn van peuteropvang naar school is. De peuters sluiten regelmatig aan in de kleuterklas en eens per week spelen de peuters en kleuters samen buiten. Ze worden dan begeleid door een leerkracht van onze school en een pedagogisch medewerker van de opvang. Op deze manier werken we aan een optimale aansluiting van peuteropvang op school.

Multifunctioneel schoolgebouw

De Hertog van Gelre beschikt over een ruim schoolgebouw voorzien van alle middelen voor modern onderwijs, zoals digiborden, computers en WiFi. De grote centrale hal wordt regelmatig omgetoverd tot toneelzaal, waar leerlingen voorstellingen verzorgen. Belangrijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, vieren we samen in  de kerk

Even voorstellen…

"De Hertog van Gelre is een middelgrote school die dankzij de indeling toch kleinschalig en veilig voelt voor ouder en kind. U bent van harte welkom!" Willemien Vermaning, locatiedirecteur
"Wij willen uw kind een fijne basisschooltijd geven. Die start met vijf wenmomenten in de nieuwe klas op momenten dat het u uitkomt." Kim van der Poel, leerkracht groep 4
"Op de Hertog van Gelre streven we ernaar om het maximale uit ieder kind te halen. Tegelijkertijd geven we alle kinderen mee dat je niet meer dan je best kunt doen. Het is mooi om te zien hoe kinderen op deze manier vol zelfvertrouwen hun doelen nastreven." Marijn Meiberg, leerkracht groep 6
"De Hertog van Gelre is een school waar vernieuwing heel duidelijk merkbaar is in de school. De directeur is zeer betrokken en letterlijk en figuurlijk zichtbaar in de school." Albertine Herbrink, ouder

Onze visie

Uw kind een fijne en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd bieden, dat is onze missie. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo opgebouwd dat alle kinderen:

 • uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen
 • extra ondersteuning krijgen als dat nodig is
 • op hun eigen niveau les krijgen
 • alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn
 • respect hebben voor verschillen tussen mensen
 • vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT 
 • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8
 • les krijgen van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich veilig gaat voelen in de nieuwe klas, want dat is een voorwaarde om tot leren te komen. Om rustig te wennen aan onze school en de klas komt uw kind voor de eerste lesdag vijf dagdelen wennen in de klas. Samen met de onderbouwcoördinator plant u de tijden in, zodat ze goed passen in uw agenda en die van de school. Tijdens uw kennismaking en de rondleiding door de school is u al van alles uitgelegd. Nu gaat het dan echt gebeuren! In de kring stellen alle kinderen zich aan uw kind voor door hun naam te noemen. Daarna gaat uw kind lekker buitenspelen, een werkje maken of een spelletje doen.

doorvragen per mail

groep 1 - 8

maandag 8.30 – 14.00 uur
dinsdag 8.30 – 14.00 uur
woensdag 8.30 – 14.00 uur
donderdag 8.30 – 14.00 uur
vrijdag 8.30 – 14.00 uur

 

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. Voor schooltijd mag u altijd uw kind naar binnen brengen en een korte opmerking doorgeven aan de leerkracht. Tussen 13.00 en 13.15 uur werken wij met een inloop. Kinderen blijven dus niet op het plein, maar komen rechtstreeks naar de klas. De les begint om 13.15 uur. Ook bent u na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Startgesprekken aan het begin van ieder schooljaar
 • Oudergesprekken, één keer per jaar en twee keer facultatief
 • Ouderavonden
 • Rapport, twee keer per jaar
 • Jaarkalender
 • Maandelijkse e-mailnieuwsbrief
 • Social media, u kunt ons volgen op Facebook en Instagram

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep