Aanmelden

Animatie Toelatingsbeleid

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. (Zij-instromers vallen niet onder het nieuwe aannamebeleid)

Bij deze manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

 

Voorrang Om ervoor te zorgen dat uw kind naar een school in de buurt kan, heeft elk kind in de gemeente Apeldoorn op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer u op de website www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool? Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 kunnen hun zoon of dochter bij ons aanmelden. (NB. Jongere kinderen kunnen nog niet worden aangemeld.) In oktober 2022 is naar deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier verstuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl

Hieronder staat op welke datum het aanmeldformulier uiterlijk ingeleverd moet zijn.

 

Geboortedatum kind Aanmeldperiode en sluitingsdatum

1 september 2019 t/m 31 december 2019 20 oktober t/m 9 februari 2023

1 januari 2020 t/m 30 april 2020 20 oktober 2022 t/m 4 april 2023

1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020 20 oktober 2022 t/m 3 oktober 2023

 

Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat.

Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

 

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden! Ook als u in het verleden uw kind al bij ons had aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Dit geldt ook voor kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben. Zij hebben een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd. Wanneer u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, kunt u deze verzilveren tot de onderstaande datum. Lever in dat geval bij uw aanmeldformulier het bewijs van de toezegging in. Alleen als u dit uiterlijk doet op de sluitingsdatum die voor u geldt (zie hieronder), bent u verzekerd van de plaats op onze school.

 

Geboortedatum kind Sluitingsdatum voor verzilveren toezegging

1 september 2019 t/m 31 december 2019 t/m 15 december 2022

1 januari 2020 t/m 30 april 2020 t/m 1 februari 2023

1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020 t/m 10 mei 2023

Een plaats op de basisschool Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

 

Toewijzen van de plaatsen Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde. Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt: 1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier een plaatsgarantie. 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool. 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn. Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst: 4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur. 5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur. 6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Definitieve inschrijving Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat dit op tijd doet. Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

 

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op de website www.basisscholenapeldoorn.nl Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij het adres van uw kind kunnen controleren.

 

Meer informatie over onze school. Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.

Wilt u nader kennismaken met onze school?Graag ontvangen wij u voor een nadere kennismaking. Neem contact met ons op tel. 055-3665298 of stuur een mail naar f.wilms@veluwseonderwijsgroep.nlTwee keer per jaar wordt er een open dag gehouden waarop u welkom bent een kijkje te komen nemen.

Informatie over het toelatingsbeleid Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden. Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk: E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl T: 055 – 206 2299

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep